سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌ 
عضو فقها و دبیر شورا 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دانشگاه‌ 
نماینده‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) در دانشگاه‌ها  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ مرکزی‌ نمایندگان‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) در دانشگاهها 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
هیأت‌ عفو حضرت‌ امام‌(ره‌) 
رئیس‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ 
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ 
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ 
نماینده‌ مردم‌ تهران‌ در سه‌ دوره‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دیوان‌ عالی‌ کشور 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه  
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
 
 
فقه‌ و اصول‌ و حكمت‌ ، تفسير 
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌