شکاف های دینی در ایران
45 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » آذر 1381 - شماره 33 (7 صفحه - از 51 تا 57)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نویسنده به آسیب‏شناسی فرهنگ دینی ایران پرداخته و آن را در سه حوزه بررسی کرده است. به نظر می‏رسد که می‏توان در سه حوزه این موضوع را به بحث و بررسی گذارد: الف) حوزه معرفت‏شناسانه؛ ب) حوزه روان‏شناسانه؛ ج) حوزه جامعه‏شناسانه.