توانمندسازی نیروی انسانی
42 بازدید
محل نشر: مطالعات مدیریت » پاییز و زمستان 1380 - شماره 31 و 32 (22 صفحه - از 211 تا 232)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی