توانمندسازی کارکنان: رویکردها و فرایندها
45 بازدید
محل نشر: مطالعات مدیریت » بهار و تابستان 1381 - شماره 33 و 34 (30 صفحه - از 175 تا 204)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی